Měření

Doporučujeme využívat mezinárodní nezávislý test rychlosti speedtest.cesnet.cz , který automaticky zvolý server, který je nejblíže k vaší přípojce. Tak dojde k co nejmenšímu zkreslení a získáte tím alespoň orientační hodnoty měření.