Zřízení řípojky za 1 ,- Kč

Cena přípojky za 1 ,- Kč obsahuje anténu , UTP kabel ( do 30m) , napájecí adaptér antény , práci , aktivační poplatek. Zákazníkovy bude tedy za 1,- Kč bez dalších poplatků předáno kompletní funkční zařízení , které stačí připojit pouze do PC. Smlouva se podepisuje na dobu neurčitou. Zařízení zůstává ve vlastnictví firmy a zákazník má na dodanou technologii záruku po dobu platnosti smlouvy. Zapůjčení zařízení neovlivňuje měsíční paušální poplatek.

Toto platí pro všechny tarify ve všech lokalitách, které najdete zde