Programová nabídka je přebírána od provozovatele převzatého televizního vysílání společnosti KonekTel, a.s., která je jako provozovatel převzatého vysílání registrován Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pod Sp. zn./Ident.: 2010/948/sve/Kon ze dne 19.10.2010. Společnost KonekTel a.s. má řádně uzavřené smlouvy se všemi poskytovateli obsahu i ochrannými svazy.

Aktuální ceník a přehled programů je na vyžádání, zde bude zveřejněn v průběhu 14-ti dnů.